Dotacje UE

 • Zakup sprzętu komputerowego oraz wózków widłowych
  - projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.

  05.01.2005 roku Spółka Alumetal S.A podpisała z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. umowę na dofinansowanie projektu: "Zakup sprzętu komputerowego oraz wózków widłowych" w ramach Regionalnego Programu wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce - Program Phare 2002 SSG-2002/000-580.06.05

  Informacje na temat dotacji można znaleźć na stronach:

 • Zakup nowej paczkarki - urządzenia do paczkowania surowców złomowych
  - projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.

  03.10.2005 roku Spółka Alumetal S.A. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu "Zakup nowej paczkarki - urządzenia do paczkowania surowców złomowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

   

  Informacje na temat dotacji można znaleźć na stronach:

 • Budowa instalacji oczyszczania gazów z procesów przetopu aluminium wtórnego dla pieców indukcyjnych PIT 6000
  - projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.

  16.08.2006 roku Spółka Alumetal S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu: "Budowa instalacji oczyszczania gazów z procesów przetopu aluminium wtórnego w zespole 3 szt. pieców indukcyjnych typu PIT-6000" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania SPO WKP priorytet 2 działanie 2.4. wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

   

  Informacje na temat dotacji można znaleźć na stronach:

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę pieca do topienia złomów aluminium PIT-6000 oraz unowocześnienie laboratorium jakościowego
  - projekt zrealizowany przez Alumetal Gorzyce sp. z o.o. obecnie Alumetal Poland sp. z o.o.

  28.12.2006 roku Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę pieca do topienia złomów aluminium PIT-6000 oraz unowocześnienie laboratorium jakościowego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 2 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich poprzez inwestycje, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

  Informacje na temat dotacji można znaleźć na stronach:

 • Modernizacja pieców topielnych gazowych i budowa instalacji oczyszczania gazów dla pieców topielnych, pieców odstojowych i pras do zgarów
  - projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.

  28.12.2006 roku Spółka Alumetal S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu: "Modernizacja pieców topielnych gazowych i budowa instalacji oczyszczania gazów dla pieców topielnych, pieców odstojowych i pras do zgarów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania SPO WKP priorytet 2 działanie 2.4. wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

  Informacje na temat dotacji można znaleźć na stronach:

 • Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych - etap I
  - projekt realizowany przez Alumetal Poland sp. z o.o. (poprzednio Alumetal Nowa Sól sp. z o.o.)

  W dniu 22.06.2009 roku Spółka Alumetal Poland sp. z o.o. (poprzednio Alumetal Nowa Sól sp. z o.o.) podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 projektu: „Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych-etap I”. Kwota dofinansowania na 20 000 000, 00 zł.

  Informacje na temat dofinansowania z UE można znaleźć na stronach: