Aluminium

Aluminium (pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego) o czystości technicznej, zawierający różne ilości zanieczyszczeń, zależnie od metody otrzymywania. Glin jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. Od jego symbolu (oraz symbolu krzemu) wywodzi się dawna nazwa najbardziej zewnętrznej warstwy globu – sial. 

Liczba atomowa: 13
Symbol: Al
Masa atomowa: 26.982

4 tony wydobytych boksytów to 2 tony aluminy co daje 1 tonę aluminium

Aluminium ma szerokie zastosowanie w budownictwie, transporcie, opakowaniach
i w przemyśle maszynowym

Aluminium jest trwałe, lekkie i plastyczne oraz wykazuje dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne

Aluminium może być wielokrotnie poddawane procesowi recyclingu bez utraty swoich własności

Zastosowanie komponentów aluminiowych w samochodach wpływa na redukcję emisji CO2 (100 kg redukcji masy samochodu to 0,3l/100 km mniej zużytego paliwa, co daje redukcję 8g CO2 na km)