Władze firmy

 • Agnieszka Drzyżdżyk
  Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

  Agnieszka Drzyżdżyk jest związana ze Spółką od 2003 roku. W latach 2003-2010 pracowała w zespole Działu Handlowego, początkowo na stanowisku Przedstawiciela Handlowego, a następnie jako Specjalista ds. Handlowych. Od 2010 przejęła rolę osoby zarządzającej Zespołem Sprzedaży w ramach Działu Handlowego jako Kierownik Działu Sprzedaży. Sześć lat później, w 2016 roku, objęła stanowisko Dyrektora Sprzedaży. W 2017 roku Agnieszka Drzyżdżyk została powołana do Zarządu Alumetal S.A. i objęła funkcję Członka Zarządu Dyrektora Handlowego. Od 17 kwietnia 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

  Agnieszka Drzyżdżyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także posiada dyplom Executive Master of Business Administration Krakowskiej Szkoły Biznesu prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 • Krzysztof Błasiak
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Waste i Metal Management

  Krzysztof Błasiak rozpoczął karierę zawodową w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych, w której w latach 1995-1996 pracował jako technolog odlewnik oraz specjalista ds. badania i analiz rynku. Od 1996 r. związany jest z zakładem w Kętach. W latach 1996-1997 zatrudniony był w Spółce jako samodzielny technolog, następnie w latach 1997-1999 jako Kierownik Zakupów, a w okresie od 1999 r. do 2002 r. był Kierownikiem Oddziału Surowcowego. W 2002 r. Krzysztof Błasiak był Dyrektorem Handlowym w Spółce. Od 2002 r. jest członkiem Zarządu Spółki, pełniąc w latach 2002-2013 funkcję Prezesa Zarządu, a od 2013 r. do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

  Krzysztof Błasiak jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania opartego o strukturę MBA.

 • Przemysław Grzybek
  Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

  Przemysław Grzybek rozpoczął karierę zawodową w 1997 roku w spółce Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach jako stażysta, a następnie jako Specjalista ds. sprzedaży w dziale sprzedaży i badania rynku. Od 1998 roku związany jest z Zakładem w Kętach, pracując w latach 1998-1999 jako samodzielny ekonomista, następnie do 2000 roku jako Kontroler i Specjalista ds. Kontrolingu, a w okresie od 2000 do 2002 roku na stanowisku Kierownika Działu Kontrolingu. W 2002 roku Przemysław Grzybek pracował w Spółce jako Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, a od 2002 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem Finansowym Spółki. Ponadto w 2004 roku został powołany na Członka Zarządu i pełni tą funkcję do chwili obecnej we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

  Przemysław Grzybek ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na tej samej uczelni.

 • Sławomir Skrobol
  Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

  Sławomir Skrobol rozpoczął karierę zawodową w bielskim zakładzie Teksid Poland Sp. z o.o. w którym w latach 2000-2007 był zatrudniony jako Specjalista ds. jakości. Od 2003 roku pracował jako rezydent inżynier delegowany ze spółki Teksid w zakładzie Opla na Węgrzech. W 2008 roku objął stanowisko Kierownika zakupów w zakładzie Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, gdzie od roku 2009 piastował stanowisko Kierownika zakupów w strukturach europejskich Grupy Nemak i był odpowiedzialny za zakłady wschodnio-europejskie tj. w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech oraz w Hiszpanii. W latach 2013-2015 z ramienia centrali europejskiej Nemak został wyznaczony do prowadzenia projektu budowy i uruchomienia zakładu w Rosji, który zakończył się sukcesem. W latach 2015 -2016 Sławomir Skrobol był Dyrektorem ds. zakupów w Kompanii Węglowej S.A. W latach 2016-2017 prowadził projekt uruchomienia zakładu nr 3 dla Brembo Poland Sp. z o.o. w Dąbrowe Górniczej. W latach 2019 - 2021 uczestniczył w projekcie „New Foundry - budowa zakładu Scania w Södertälje w Szwecji” realizowanym przez Grupę Scania. W 2022 r. dołączył do Grupy Alumetal pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego w Alumetal S.A. oraz Członka Zarządu w Alumetal Poland sp. z o.o. oraz T+S sp. z o.o. Od października 2023 roku pełni funkcję Członka Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

  Sławomir Skrobol jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, a także ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Jakością na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.