Dane ekonomiczne

SPRZEDAŻ WYROBÓW W TYS. TON

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W MLN EUR

*Wg kursu średniego NBP, w okresie od 2011 roku dane wg MSR/MSSF

AKTYWA W MLN EUR
* Wg kursu NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu, od 2011 roku dane wg MSR/MSSF

GEOGRAFICZNA STRUKTURA SPRZEDAŻY W 2023 ROKU

BRANŻOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY W 2023 ROKU