Władze firmy

 • Anders Stenhagen
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Anders Stenhagen jest Dyrektorem ds. Pracowniczych Aluminium Metal, odpowiedzialnym za funkcję HR, CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu), Sustainability (Zrównoważony rozwój), Bezpieczeństwa, Systemów Biznesowych i Zgodności z Przepisami w Obszarze Biznesowym Aluminium Metal (Metale Aluminiowe) w Hydro.
  Anders Stenhagen jest doświadczonym managerem z prawie 20-letnim stażem w Hydro. Wcześniej pracował w konsultingu. Na początku swojej kariery w Hydro był Dyrektorem ds. HR w spółce Qatalum JV, zanim objął stanowisko Dyrektora Działu ds. Wynagrodzeń i Świadczeń w spółce. Od 2012 r. kieruje sprawami pracowniczymi w Obszarze Biznesowym Metale Aluminiowe w Hydro.

  Obecnie zajmuje stanowisko: Dyrektor ds. Pracowniczych Aluminium Metal

  Anders Stenhagen jest obywatelem Norwegii i posiada dwa tytuły magistra w dziedzinie psychologii organizacyjnej i klinicznej uzyskane na Uniwersytecie Londyńskim (City University in London) oraz Uniwersytecie Aarhus (Aarhus University) w Danii.

 • Ingrid Heradstveit Guddal
  Członek Rady Nadzorczej

  Ingrid Heradstveit Guddal jest Dyrektorem ds. Recyklingu w Hydro Aluminium Metal i jest odpowiedzialna za siedem zakładów recyklingu w Europie i USA, a także za kilka nowych projektów recyklingu, zarówno typu greenfield jak i brownfield, w budowie.
  Ingrid Heradstveit Guddal rozpoczęła karierę w Hydro w 1993 roku i posiada bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zarówno w produkcji podstawowej, jak i recyklingu. Jej doświadczenie poza Hydro obejmuje stanowisko Naczelnika Urzędu Gminy (Chief Municipal Executive) w gminie Odda oraz stanowisko Doradcy ds. klastrów biznesowych w Innovation Norway. Ingrid posiada również doświadczenie jako członek zarządu kilku firm.

  Obecnie zajmuje stanowisko: Dyrektor ds. Recyklingu, Hydro Aluminium Metal

  Ingrid Heradstveit Guddal jest obywatelką Norwegii i posiada tytuł magistra w zakresie inżynierii procesowej uzyskany na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Technische Universität Berlin) w Niemczech oraz Executive MBA w zakresie zarządzania strategicznego uzyskany w Norweskiej Szkole Zarządzania (Norwegian School of Management)

 • Hanne Karine Simensen
  Członek Rady Nadzorczej

  Hanne K. Simensen posiada kilkuletnie doświadczenie na rynkach międzynarodowych i kierowała organizacjami operacyjnymi, handlowymi i pracowniczymi na całym świecie. Zajmowała stanowiska kierownicze w obszarze biznesowym ropy naftowej i gazu, energii oraz aluminium. Obecnie Simensen kieruje Działem Handlowym w Hydro Aluminium, gdzie odpowiada za marketing sprzedaży, logistykę, badania i rozwój, pozyskiwanie i handel metalami w ilości 2,1 mln ton rocznej produkcji podstawowej i 1 mln ton zdolności w zakresie przetopu i recyklingu. Obecnie zajmuje stanowisko: Starszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, Hydro Aluminium Metal.
  Hanne K. Simensen jest obywatelką Norwegii i posiada tytuł magistra zarządzania strategicznego uzyskany w Norweskiej Szkole Zarządzania oraz licencjat z marketingu międzynarodowego uzyskany w Norwegii i Niemczech.

 • Paweł Małyska
  Członek Rady Nadzorczej

  Paweł Małyska w latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management. Od 2005 do 2008 roku objął w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 - 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt. Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities. W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski. W okresie od 2012 do 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi. Obecnie Paweł Małyska jest Członkiem Rady Nadzorczej Amica S.A. oraz Alumetal S.A.
  Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

 • Michał Wnorowski
  Członek Rady Nadzorczej

  Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

  Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 • Niezależność członków Rady Nadzorczej

  Kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełniają:

  • Paweł Małyska,
  • Michał Wnorowski.
 • Komitet Audytu Alumetal S.A.

  Skład Komitetu Audytu Alumetal S.A.:

  • Michał Wnorowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
  • Paweł Małyska - Członek Komitetu Audytu,
  • Hanne Karine Simensen - Członek Komitetu Audytu.

  Pan Michał Wnorowski oraz Pan Paweł Małyska posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

  Pani Hanne Karine Simensen posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.