Władze firmy

 • Grzegorz Stulgis
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Grzegorz Stulgis jest członkiem Rady Nadzorczej od 2003 r. a przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2008 r. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., w latach 2000-2001 równolegle w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Stomil Sanok S.A. (od 2004 r.) oraz prezesem spółek GS Sp. z o.o. (od 2010 r.) i GS Nova Sp. z o.o. (od 2013 r.). Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).

  Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

 • Michael Rohde Pedersen
  Członek Rady Nadzorczej

  Michael Rohde Pedersen posiada duże doświadczenie w zarządzaniu rozwojowymi projektami biznesowymi, fuzjami i przejęciami zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i dynamicznie rozwijających się. Doświadczenie menedżerskie zdobył pracując na wielu stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. W 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Eneris Polbatt Sp. z o.o. W latach 2013-2019 Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A. (Polska), 2010-2013 Prezes Zarządu w Brdr. Hartmann A/S (Dania), 2004-2010 General Manager w Georgia - Pacific (Europa Północno-Wschodnia), 1998-2003 General Manager w SCA Hygiene Products (Polska), 1996-1997 Dyrektor Finansowy i Operacyjny w Bristol - Myers Squibb (Polska), 1993-1995 Dyrektor Zarządzający i Finansowy w ORFE Pharmaceuticals (Polska), 1985 - 1991 Key Account Manager w IBM (Dania), 1976- 1984 Operations Manager w AP Møller – Maersk (Dania).
  W latach 2010-2013 Członek Rady Nadzorczej Danish Business Council for Sustainable Development, w latach 2016-2020 Członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, obecnie Członek Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

  Michael Rohde Pedersen posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Copenhagen Business School w Danii oraz studiów MBA na SDA Bocconi School of Management w Mediolanie.

 • Szymon Adamczyk
  Członek Rady Nadzorczej

  Szymon Adamczyk rozpoczął karierę zawodową w spółce Huta Ferrum S.A. w 1992 r, w latach 1993-2000 był zatrudniony w spółce na stanowisku Kierownika Oddziału Samochodowego, specjalisty oraz starszego specjalisty do spraw handlowych. W latach 2000-2002 był kierownikiem Działu Sprzedaży, a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży i Specjalistą ds. Sprzedaży w Firmie Marek Myśliwiec sp. z o.o. Od grudnia 2002 r. Szymon Adamczyk związany jest z Alumetal rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 2003 r. był członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym, a w latach 2009-2013 Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal. Ponadto Pan Szymon Adamczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach U-Cont Sp. z o.o. od 2011 r., od 2019 roku w Torpol S.A., a od 2022 roku w Polenergia S.A.

  Szymon Adamczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, a także ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomiczniej w Katowicach.

 • Paweł Małyska
  Członek Rady Nadzorczej

  Paweł Małyska w latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management. Od 2005 do 2008 roku objął w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 - 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt. Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities. W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski. W okresie od 2012 do 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi. Obecnie Paweł Małyska jest Członkiem Rady Nadzorczej Amica S.A., Atende S.A. Develia S.A. oraz PZ Cormay S.A.
  Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

 • Michał Wnorowski
  Członek Rady Nadzorczej

  Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

  Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 • Niezależność członków Rady Nadzorczej

  Kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełniają:

  • Paweł Małyska,
  • Michał Wnorowski,
  • Michael Rohde Pedersen.
 • Komitet Audytu Alumetal S.A.

  Skład Komitetu Audytu Alumetal S.A.:

  • Michał Wnorowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
  • Paweł Małyska - Członek Komitetu Audytu,
  • Grzegorz Stulgis - Członek Komitetu Audytu.

  Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Pan Grzegorz Stulgis posiada dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.