Nota prawna dotycząca praw do treści zawartych w internetowym serwisie korporacyjnym Grupy Alumetal S.A. na stronie www.alumetal.pl

 

Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością i podlega kontroli ALUMETAL S.A. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania treści zawartych na niniejszej stronie pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych i innych praw majątkowych należących do spółek Grupy ALUMETAL.

Treści publikowane na niniejszej stronie internetowej zostały opracowane przez ALUMETAL S.A., mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią w całości ani w części, podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania jak również rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe ALUMETAL S.A.  Grupa ALUMETAL dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Grupa ALUMETAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

  • za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie,
  • za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty,
  • za szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku,
  • za dokładność, aktualność i prawdziwość publikowanych informacji.