Odpowiedzialny biznes

 • Ochrona środowiska i BHP
  Ochrona środowiska i BHP

  Ochrona środowiska i zasady bezpieczeństwa pracy wpisane są w politykę Grupy Alumetal.

   

  Mamy pełną świadomość, że prowadzone procesy produkcyjne w zakładach całej Grupy mogą mieć wpływ na otoczenie, dlatego w realizacji naszych działań zawsze bierzemy pod uwagę obowiązujące przepisy i inne regulacje w zakresie ochrony środowiska naturalnego.


  Grupie Alumetal podejmowane są działania w celu zapewnienia bezpiecznej pracy oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Identyfikowane są zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy i określone są ryzyka zawodowe. Uruchamiamy też szereg działań mających na celu podnoszenie świadomości dotyczących bezpieczeństwa pracy jak i ochrony środowiska.

  Naszym nadrzędnym celem jest troska o zdrowie i życie pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku.


  Alumetal kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników własnych oraz firm wykonujących prace na terenie zakładów. Dążymy do zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy. Aktywnie działamy, aby zapobiegać wypadkom przy pracy.

 • Pracownicy
  Pracownicy

  Pracownicy ze swoim doświadczeniem i kwalifikacjami stanowią największy kapitał Grupy Alumetal. Sukcesy Grupy i obecna jej pozycja nie byłyby możliwe bez zaangażowania wszystkich pracujących.

   

  Wieloletnie doświadczenie i długi staż pracy części pracowników w połączeniu z energią młodszej części załogi oraz minimalne rotacje w całym zespole dają pewność osiągnięcia stawianych celów. Nasza firma ceni sobie dobrą atmosferę pracy a ponad wszystko budowanie długoletnich relacji z wszystkimi pracownikami.

  Alumetal zawsze przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących warunków pracy i zatrudnienia oraz jest gwarantem stabilności na przyszłość.

 • Otoczenie społeczne
  Otoczenie społeczne

  Interakcja ze społecznością lokalną, jak i bezpośrednio z samorządami, jest ważnym elementem funkcjonowania zakładów Grupy Alumetal. Dobre relacje z otoczeniem w każdej lokalizacji przyczyniają się do budowania wzajemnego zaufania oraz wspólnej pracy nad różnymi projektami.


  Jednym z naszych priorytetów jest również edukowanie społeczności w obszarze recyklingu i podnoszenie świadomości istotności recyklingu dla dobra środowiska.


  Grupa Alumetal od lat angażuje się w liczne projekty na poziomie lokalnym, w głównej mierze poprzez pomoc finansową. Angażujemy się również w akcje, których celem jest pomoc potrzebującym np. poprzez inicjatywy zbierania wytypowanych odpadów czy inne przedsięwzięcia.

  Pomoc finansowa kierowana jest również do placówek dydaktyczno-wychowawczych, jak również niezależnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, szpitali, instytucji kulturalnych, klubów sportowych oraz bezpośrednio na organizację imprez kulturalnych.