Strategia Grupy

Strategia zakłada zwiększenie wartości dla akcjonariuszy oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. jako wiodącego producenta w Europie wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych.

Elementy strategii Grupy na lata 2018-2022, które mają zapewnić osiągnięcie założonych celów, obejmują:

 

 • zwiększanie wolumenu sprzedaży wyrobów Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. do poziomu ponad 250 tys. ton w 2022 roku,
 • modernizację zakładu produkcyjnego w Kętach,
 • koncentrację na działaniach operacyjnych mających na celu poprawę wydajności produkcji oraz jej efektywności technologicznej i kosztowej,
 • dalszą intensyfikację działań handlowych, w tym dywersyfikację portfela produktów,
 • średnioroczny wzrost EBITDA o 10%.
 • Zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Wzrost EBITDA
 • Rozwój technologiczny
 • Optymalizacja operacyjna
 • Wzrost sprzedaży