Rozliczone w piątek 7 lipca wezwanie na wszystkie akcje Alumetal S.A. zakończyło się sukcesem, a Norsk Hydro kontroluje już ponad 97% akcji, dlatego też 10 lipca na wszystkich Zakładach mieliśmy okazję świętować połączenie się Grupy Alumetal z Norsk Hydro.

- Akwizycja ta jest wspaniałym podsumowaniem ponad 20 lat pracy zespołu Alumetalu, czego wynikiem jest olbrzymi wzrost skali działania firmy i wartości, jaką systematycznie dostarczamy akcjonariuszom. Jestem dumna z pracowników Grupy Alumetal, dziękuję dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej i wiodącemu akcjonariuszowi – Grzegorzowi Stulgisowi – za wieloletnie wsparcie i zaufanie, a jednocześnie cieszę się z możliwości, jakie przed Alumetalem otwierają się w strukturze Grupy Hydro – Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu.

Przejęcie Alumetalu wpisuje się w strategię Norsk Hydro podwojenia do roku 2025 wykorzystania złomu aluminiowego w produkcji stopów wtórnych, cechujących się niskim poziomem śladu węglowego.

- Dzięki tej akwizycji Hydro i Alumetal wspólnie staną się wiodącym zintegrowanym przedsiębiorstwem, zajmującym się recyklingiem aluminium w Europie. Umożliwi nam to oferowanie większej liczby niskoemisyjnych, pochodzących z recyklingu produktów aluminiowych opartych na złomie poamortyzacyjnym, jeszcze bardziej wzmacniając nasze zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju dla Hydro, jak i naszych odbiorców. Włączenie Alumetalu do rodziny Hydro przyczyni się również do zwiększenia obiegu zamkniętego w aluminiowym łańcuchu wartościwskazuje Eivind Kallevik, Wiceprezes Hydro Aluminium Metal.

Efektem przeprowadzonej transakcji będzie zwiększenie kompetencji Hydro w produkcji aluminiowych stopów wtórnych, z kolei Alumetal polepszy swoją pozycję rynkową, znajdując się w strukturach jednej z największych na świecie firm z branży aluminiowej. Rozpoczyna się proces integracji Alumetalu w ramach struktur nowego właściciela, który jednocześnie zapowiedział utrzymanie samodzielnej Grupy Alumetal, wspierając jej rozwój w ramach globalnej Grupy Hydro.