A jogi közlemény az Alumetal S.A. Csoport vállalati internetes oldalán, a www.alumetal.pl oldalon található tartalomhoz fűződő jogokkal kapcsolatos

 

Jelen internetes oldal tartalma az ALUMETAL S.A. tulajdona és ellenőrzése alatt áll. Az internetes oldalon elhelyezett összes anyag szerzői jogokkal védett. A felhasználónak jogában áll letölteni és kinyomtatni az oldalunk található anyagokat, azzal a feltétellel, hogy nem sérti meg a szerződi jogokat és az ALUMETAL Csoport vállalatai javára bejegyzett védjegyeket, kereskedelmi elnevezéseket és más vagyoni jogokat.

A jelen internetes oldalon nyilvánosságra hozott tartalmat az ALUMETAL S.A. dolgozta ki, és az kizárólag tájékoztató jelleggel bír. Sem egészben, sem részben nem minősül jogalapnak semmilyen szerződés megkötésére, vagy bármiféle kötelezettségvállalásra, sem pedig az ALUMETAL S.A. értékpapírjaiba való befektetésre történő felhívásnak. Az ALUMETAL Csoport minden tőle telhetőt megtesz, hogy minden, az internetes oldalon elhelyezett tájékoztatás lehetőség szerint teljes és a valóságnak mindenben megfelelő legyen.

Az ALUMETAL Csoport nem vállal felelősséget:

 

  • az oldalon található tájékoztatás nyomán a felhasználók által meghozott döntésekért,
  • az oldalon található tájékoztatás a felhasználók általi felhasználásának következményeiért, az őket vagy harmadik személyeket ennek következtében érő közvetlen vagy közvetett károkért,
  • a felhasználót a jelen oldalhoz való hozzáféréséből vagy annak hiányából fakadóan érő vagyoni vagy nem vagyoni káráért vagy egyéb negatív következményekért,
  • a nyilvánosságra hozott tájékoztatás pontosságáért, aktualitásáért és valódiságáért.