Felelős üzlet

 • Környezet- és munkavédelem
  Környezet- és munkavédelem

  A környezet- és munkavédelem fontos része az Alumetal Csoport politikájának.
  Tisztában vagyunk azzal, hogy a vállalat üzemeiben folyó termelés hatással lehet a környezetre, ezért a feladataink végrehajtása során mindig figyelembe vesszük a hatályos környezetvédelmi előírásokat és más szabályozásokat.
  Az Alumetal Csoportban mindent megteszünk a biztonságos munkavégzés biztosítása és a munkavédelemre vonatkozó hatályos jogi előírások betartása érdekében. Ezért folyamatosan beazonosítjuk a veszélyforrásokat az egyes munkahelyeken, és meghatározzuk a szakmai kockázatokat. Számos olyan intézkedést hoztunk, melyek célja felhívni figyelmet a munkabiztonságra és a környezetvédelemre.
  Kiemelt célunk munkatársaink egészségének és életének védelme, valamint a biztonságos munkavégzés lehetőségének a biztosítása minden egyes munkakörben.

  A társaság nagy hangsúlyt fektet a saját dolgozók és az üzemi területeken munkát végző, külső cégek alkalmazottjainak munkavédelmére. Mindent megteszünk, hogy üzemeinkben egészséges és biztonságos munkakörülményeket teremtsünk. Aktívan dolgozunk az esetleges munkahelyi balesetek megelőzésében.

 • Dolgozók
  Dolgozók

  Az alkalmazottak tapasztalatukkal és képzettségükkel az Alumetal Csoport legnagyobb tőkéjét jelentik. A Csoport sikerei és jelenlegi pozíciója nem lennének lehetségesek minden dolgozó elkötelezettsége nélkül.

  A dolgozók egy részének sokéves tapasztalata és hosszú szolgálati ideje a személyzet fiatalabb részének energiájával párosulva és a minimális rotáció az egész csapatban bizonyossá teszik a kitűzött célok elérését. Cégünk nagyra értékeli a jó munkahelyi hangulatot, de mindenek felett a sokéves kapcsolatok építését dolgozóinkkal.

  Az Alumetal mindig betart minden, a munkakörülményekre és a foglalkoztatásra vonatkozó hatályos jogszabályt, és szavatolja a stabilitást a jövőre nézve.

 • Társadalmi környezet
  Társadalmi környezet

  A helyi lakossággal, valamint közvetlenül az önkormányzatokkal való együttműködés fontos része az Alumetal Csoport tevékenységének. A helyi közösséggel ápolt jó kapcsolat hozzájárul a kölcsönös bizalom megerősítéséhez és a különféle közös projekteken való együttműködéshez.
  Egyik kiemelt célunk megismertetni a társadalmat az újrahasznosítás fogalmával és tudatosítani bennük, mekkora jelentőséggel bír az újrahasznosítás a természetes környezet számára.
  Az Alumetal Csoport több éve részt vesz számos helyi projektben, főként anyagi támogatás útján. Olyan kezdeményezésekben is szerepet vállalunk, melyek célja a rászorulók támogatása, pl. kijelölt hulladékok gyűjtésének meghirdetésével.

  Iskolák, oktatási intézmények, valamint független egyesületek, társadalmi szervezetek, kórházak, kulturális intézmények, sportklubok is számíthatnak anyagi támogatásunkra, valamint közvetlenül a kulturális rendezvények szervezésében is segítséget nyújtunk.