2022

2022-09-30
AML
2.02%
70.60 zł
Zobacz notowania
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
    6 lipca 2022 r.
  • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
    16 sierpnia 2022 roku