ALUMETAL S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 lipca 2014 roku. 

 

Akcje spółki są notowane na rynku podstawowym giełdy pod nazwą skróconą „ALUMETAL” i oznaczeniem „AML”, kod ISIN: "PLALMTL00023", w systemie notowań ciągłych i przynależą do indeksów: WIG, sWIG80,sWIG80TR, WIG-Poland, InvestorMS.

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 563 428,70 zł i dzieli się na 15 634 287 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  • 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 

 

 

Oferta publiczna - dokumenty archiwalne: