2022

2022-09-30
AML
2.02%
70.60 zł
Zobacz notowania
 • Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
  15 marca 2022 roku
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
  21 kwietnia 2022 r.
 • Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku
  11 maja 2022 roku
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
  6 lipca 2022 r.
 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
  16 sierpnia 2022 roku
 • Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku
  29 listopada 2022 roku