Zgodnie z treścią § 20 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Alumetal S.A.

 

Podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Alumetal S.A. jest:

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-633 ul. Polna 11 Warszawa).