Strategia Grupy

Strategia zakłada zwiększenie wartości dla akcjonariuszy oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. jako wiodącego producenta w Europie wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych.

Elementy strategii Grupy na lata 2018-2022, które mają zapewnić osiągnięcie założonych celów, obejmują:

 

  • modernizację zakładu produkcyjnego w Kętach,
  • koncentrację na działaniach operacyjnych mających na celu poprawę wydajności produkcji oraz jej efektywności technologicznej i kosztowej,
  • dalszą intensyfikację działań handlowych, w tym dywersyfikację portfela produktów,
  • średnioroczny wzrost EBITDA o 10%.
  • Zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna
  • Bezpieczeństwo pracy
  • Wzrost EBITDA
  • Rozwój technologiczny
  • Optymalizacja operacyjna
  • Wzrost sprzedaży