Bezpieczny zakład pracy oczami dzieci


W listopadzie Grupa Alumetal zorganizowała konkurs „Bezpieczny rodzic w pracy”, adresowany do dzieci pracowników ze wszystkich spółek grupy. Konkurs przeznaczony dla dzieci do lat 13 i miał na celu propagowanie znaczenia bezpieczeństwa w pracy, kształtowanie świadomości dzieci w tym zakresie oraz upowszechnianie wiedzy o zasadach BHP. Udział w konkursie polegał na przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice ręcznej odwołującej się do wspomnianej tematyki.

Zadaniem dzieci było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o bezpiecznym miejscu pracy swoich rodziców. W konsekwencji konkurs zaangażował również rodziców, którzy opowiadając swoim dzieciom o wykonywanej pracy, przybliżali im procesy i procedury zwiększające bezpieczeństwo pracy na zajmowanych stanowiskach pracy.

Grono laureatów

W sumie napłynęły 103 prace. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: do 6 lat oraz 7-13 lat. W obu kategoriach wybrane zostały najlepsze prace, jury przyznało również wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 grudnia, natomiast wręczenie nagród miało miejsce 18 grudnia. Ze względu na obostrzenia związane z sytuacją pandemiczną, w imieniu dzieci nagrody odebrali rodzice. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali również dyplomy oraz obdarowani zostali upominkami.

Gratulujemy wszystkim dzieciom!