Akcjonariat

2021-11-29
AML
0%
53.40 zł
Zobacz notowania
  Liczba Akcji % głosów na WZ

IPO 30 Unipessoal Lda

5.108.221

32,79

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander

1.548.833

9,94

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,32

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

956.216

6,14

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

925.305

5,94

Krzysztof Błasiak

422.211

2,71

Szymon Adamczyk

295.099

1,89

Przemysław Grzybek

179.985

1,16

Agnieszka Drzyżdżyk

16.428

 0,11

Pozostali

4.983.725

31,99

Razem 15.576.673 100,00

*Akcjonariusze powyżej 5% ustaleni zgodnie z treścią zawiadomień na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych