2021

2021-09-28
AML
-100%
0.00 zł
Zobacz notowania
 • Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
  22 marca 2021 roku
 • Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku
  17 maja 2021 roku
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
  19 maja 2021 roku
 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
  16 sierpnia 2021 roku
 • Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku
  29 listopada 2021 roku