2021

2021-04-15
AML
0%
60.00 zł
Zobacz notowania
 • Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
  22 marca 2021 roku
 • Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku
  17 maja 2021 roku
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
  30 września 2021 roku
 • Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku
  29 listopada 2021 roku